پارچه های طرحدار

منظور از پارچه طرحدار یعنی پارچه ای که در بافت خودش طرح داشته باشد و این وقتی امکان پذیر می باشد که یا با دستگاه تخت بافت شکل هایی مانند مربع و لوزی را بتوانیم درآوریم و یا اینکه با دستگاه های ژاکارد طرح های بسیار پیچیده تری را درآوریم که در هر دو حالت ما این امکان را داریم

استفاده از پارچه های طرحدار با بهترین کیفیت و بهترین نوع .طرح های با دستگاه تخت بافت شامل:

  • لوزی
  • مربع
  • لوزی کوچک
  • مربع حاشیه دار

طرح هایی با دستگاه ژاکارد:

  • گل های بزرگ
  • lv
  • پلنگی

طرح لوزی

طرحی بسیار متفاوت برای کارهای متفاوت و زیبا برای تمام تولیدکنندگان شال و روسری

طرح جناغی

طرح جناغی طرحی می باشد شبیه جناغ مرغ که این طرح با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است