پارچه پاییزه

منظور از پارچه پاییزه چه چیزی می باشد؟

پارچه پاییزه باید ضخامت بیشتری به نسبت پارچه تابستونه داشته باشد.

اما اینکه به چه صورت بتوان بافت زده بشود مهم نیست .همواره وقتی که به فصول سرد سال نزذیک می شویم این اتفاق عادی است که پارچه های شال و روسری ضخامت بیشتری داشته باشند

این نوع از پارچه به دلیل ضخامت بیشتری که دارد پاییزه به حساب می آید البته بافت آن نیز کجراه می باشد.

می توان گفت ما دو نوع بافت پارچه داریم:

  • کجراه

این بافت از روی شکل بافت گرفته شده است.اگر به بافت آن دقت کنید متوجه بافت آن می شوید.

  • ساده

این نوع پارچه بافت ساده ای دارد که به معنی این می باشد که بافت آن شکل خاصی ندارد و تار و پود آن درهم تنیده اند.

استفاده از نخ هایی با بهترین کیفیت و بهترین نوع برای تولید شال و روسری .کیفیت نخ تاثیر بسیار زیادی در کیفیت پارچه ها دارد

پارچه ژاکارد

پارچه ژاکارد همان پارچه های فلامنت اسپان هستند که نخ های فلامنت آن خاص می باشند .البته مزیت اصلی آن این می باشد که با دستگاه ژاکارد بافته می شود