خاص بودن پارچه

ما توانسته ایم نرمی و لطافت را در کنار براقی قرار دهیم .مشکلی که ما در اکثر کارها داشتیم این مطلب بود که این دو عامل زیبایی در کنار هم قرار می گرفت

ما سعی کرده ایم پارچه هایی را ببافیم که خاص باشد و این خاص بودن می تواند باعث تمایز شما در فروش شما شود

سفیدگری پارچه

یکی از عامل های اساسی سفیدگری پارچه می باشد که باعث می شود آماده چاپ شود.این خیلی مهم می باشد که در مرحله تکمیل پارچه سفیدگری شود .دلیل آن هم این مطلب می باشد که پارچه باید سفیدگری شود که رنگ بر روی آن بسیار خوب بنشیند.

لخت بودن پارچه

ما یکسری پارچه توانسته ایم تولید کنیم که لختی بسیار عالی دارد و این لختی باعث می شود حالت خاصی به پارچه بدهد .

خنک بودن

این نوع از پارچه ها به دلیل جنسی که دارد باعث خنکی می شود و دلیل اصلی آن خنک بودن آن می باشد.

استفاده از بهترین نخ ها برای تولید

نخ های فلامنت و نخ های اسپان از پرکاربردترین نوع از نخ ها می باشد که ما سعی می کنیم بهترین نوع از آنها را انتخاب کرده و به کار بگیریم.

استنتر کردن پارچه ها یک امر بسیار مهم می باشد و دلیل آن هم این مطلب می باشد که پارچه ای صاف بدست آید