تبادل هوای عالی

به هیچ عنوان سر شما احساس گرمی و دم کردن نمی کند و دلیل آن هم این مطلب می باشد که تبادل هوا را به خوبی انجام می دهد .

تبادل هوای عالی یکی از مهم ترین عواملی است که باعث می شود در فصول گرم سال احساس گرما نداشته باشیم.این نوع پارچه که مخصوص بهار و تابستان است این ویژگی را داراست

سبکی

پارچه شال و روسری این ویژگی را دارا می باشد که سبکی و ریزش بسیار عالی دارد که باعث می شود هم بر روی سر ایستایی خوبی داشتنه باشد و هم اینکه احساس سنگینی بر روی سر نداشته باشید

مجلسی بودن پارچه

این نوع پارچه ها به صورتی بافته شده اند که براقی بسیار خیره کننده ای دارند و مخصوص مجالس شادی و دیگر مجالس می باشد.

طول عمر بسیار زیاد

طول عمر بسیار زیادی که این پارچه ها دارد باعث می شود ماندگاری زیبایی آن بسیار بیشتر بماند و هم چنین هنگام شستشو خراب نشود و رنگ خود را از دست ندهد

تولید سفارشی پارچه شما

ما می توانیم پارچه هایی که مدنظر شما می باشد را به صورت انحصاری تولید کنیم

جهت مشاوره و فروش می توانید با ما ارتباط برقرار کنید