جنس پارچه های مخصوص شال و روسری

پارچه های مخصوص شال و روسری به صورتی می باشند که باید یا بر روی آنها چاپ زده شود و یا رنگرزی انجام شود

پارچه های مخصوص دستگاه سابلیمیشن که منجر به تولید شال و روسری می شوند باید ۱۰۰ درصد پلی استر باشند و یا درصد بالایی پلی استر داشته باشند.

پارچه های مخصوص شال و روسری

این نوع از پارچه ها مخصوص شال و روسری بافته می شوند و تکمیل آنها به صورتی انجام می شود که باید مراحل خاصی را در این زمینه انجام داد .

ما در مرحله تکمیل بهترین پارچه ها را در این زمینه تولید می کنیم و تکمیل می کنیم و این باعث می شود پارچه هایی با استقامت و محکمی بالایی بوجود آید